Simulering för analys av metodkapabilitet vid oförstörande provning av komplexa komponenter

Diarienummer 2013-01161
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 633 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Flygmotorkomponenter tillverkas idag med skadetålighetskrav. Det betyder att kvalitetsbedömningen som görs med oförstörande provning (OFP) relateras direkt till komponentens livslängd. Bestämning av den kritiska defektstorleken som ska användas vid design och livslängdsbestämning görs genom att ta fram inspektionsprocedurens kapabilitet och tillförlitlighet genom sk probability of detection (POD). Målet med detta arbete har varit att undersöka möjligheten att använda matematisk modellering för att karakterisera POD av automatiserade virvelströmsinspektioner.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att modellbaserad POD är möjligt att tillämpa på verkliga problem inom flygmotorindustrin; till utveckling av procedurer, bedömning av metodförmåga, utvärdering av inspektionsfall och utbildning av personal. Arbetet har visat att man kan länka modeller och simulering på metodnivå till bedömning av inspektionskapabilitet för design, vilket sedan utökats genom att direkt koppla karakteristiken hos defekter både till POD och till hur allvarliga defekterna är. På detta sätt kan OFP procedurens kapabilitet kopplas ihop till defektens påverkan på strukturen.

Upplägg och genomförande

Projektet har ökat GKNs konkurrensförmåga för egendesignade flygmotorkomponenter med krav att kvalitén säkras med inspektionsmetoder kvalificerade med POD. Snabba metodestimeringar i tidigt skede och möjlighet att optimera och designa en inspektionsprocedur m.a.p. POD har möjliggjorts. Kunskapsöverföring mellan industri och akademi, och utvecklingen av en industrinära forsknings- och utbildningsmiljö har fungerat mycket väl, vilket stärkt befintliga samarbeten och i utvecklandet av nya samarbeten och kontakter inom Svenskt näringsliv och internationell akademi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.