SICS - Safe Interaction, Connectivity and State v2

Diarienummer 2012-04634
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 7 949 571 kronor
Projektets löptid februari 2013 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2012-03738-en

Syfte och mål

Betydande kunskap inom området säker visuell-manuell HMI-design och distraktionsutvärdering har byggts. SICS har även påverkat utvecklingen av NHTSAs distraktionsriktlinjer för fordons HMI. Kunskap och expertis har utvecklats angående de säkerhetsrelaterade resurserna som är nödvändiga för Automotive Android-plattformen. En process för att kunna utvärdera appar med fokus på säkerhet har utvecklats. Utvärderingen av system för detektering av förarens tillstånd var positiva och har gett förståelse för systemens prestanda och begränsningar.

Resultat och förväntade effekter

SP1-2 har bidragit med insikter relaterade till distraktionsmätning och acceptanskriterier. Testmetoder har jämförts och integrerats i produktutvecklingen . Nya metoder för att reducera distraktion har utvecklats. SP3 har utvecklat och utvärderat ett plattform för säker konnektivitet. Kunskap från distraktionsriktlinjer har överförts till apputvecklingsområdet. SP4 har utvärderat och integrerat kameror för övervakning av ouppmärksamhet. Algoritmer för att klassificera huruvida blickar är mot vägen eller ej, har utvecklats och utvärderats för motorvägsscenarier.

Upplägg och genomförande

SP1-2 utförde flertalet HMI utvärderingar med hjälp av eyetracking- och ocklusionsmetoderna både i simulator och på väg. Testmetoderna integrerades i produktuvecklingsprocesserna. HMI rekommendationer utformades baserat på testresultaten. SP3 byggde säkerhetsrelaterade resurser på Automotive Grade Android (AGA) plattformen. 172 studenter deltog i utvecklandet av appar som kunde köras på plattformen. SP4 samlade in data från ouppmärksamhetskameran från körningar på väg för att kunna utvärdera sensorn, samt utveckla och verifera relaterade algoritmer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.