SI1 - PiiA Academy

Diarienummer 2014-05857
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 2 798 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

PiiA Academy:s övergripande syfte har varit att identifiera och initiera insatser som kan stärka PiiA-områdets kompetensförsörjningssystem. Detta syfte har framför allt uppfyllts genom: 1. Utvecklingen av en sajt för utbildningssamverkan, Academy, och 2. Utveckling av ett workshopformat, Digital Capabilities Forum. För att till fullo uppfylla syftet krävs dock att Academy används på nationell nivå. Efter att ha pilottestat sajten drog vi slutsatsen att den bästa idén sannolikt är att göra tre installationer av sajten, en för var och en av PiiA:s innovationshubbar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsakliga resultat är: 1. En kartläggning av PiiA-områdets kompetensförsörjningssystem och företagens kompetensbehov 2. En utvecklad och testad samverkanssajt, Academy samt 3. Ett workshopformat, Digital Capabilities Forum, som använts i 12 workshops. Genom att utveckla Academy samt att skapa och sprida kunskap om digitaliseringen har PiiA Academy bidragit till att utveckla miljöer, strukturer och aktiviteter som stödjer kompetensförsörjning och kompetensutveckling för företag inom PiiA-området och digitalisering som kunskaps- och utvecklingsområde.

Upplägg och genomförande

PiiA Academy har genomförts i nära samverkan med företag inom PiiA-området. Resultaten från undersökningen av PiiA-områdets kompetensförsörjningssystem har bearbetats i ett antal workshops med företag inom PiiA-området. De 12 Digital Capabilities Forum som genomförts har haft ca 200 deltagare från företag som också har fått utvärdera formatet. Arbetet att utveckla Academy har bedrivits i samverkan med företag i framför allt Umeåområdet. Vi har utvecklat olika versioner av sajten som sedan utvärderats av företagen. Version 4 har även pilottestats med tre deltagande företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.