Shotbox AB - Vinn Nu vår12, steg 2

Diarienummer
Koordinator Shotbox AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville med detta Steg 2 av Vinn Nu kunna vidareutveckla en del av de tankar och kommentarer som framkommit i arbetet med vår marknadsplan. Dels som strategier, men likväl som nya funktioner i Shotbox som plattform och produkt. Likväl ansåg vi att ett visst arbete med konkurrentsituationen och andra legala frågor behövde belysas.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kunnat delta i en internationell konferens, gjort en enklare Due Dilligence på ett utländskt företag, utvecklat vissa nya funktioner och lagt en ny plan för fortsatt arbete under 2013.

Upplägg och genomförande

Vi har rest till konferensen under februari 2013. Under december 2012 utvecklade vi nya funktioner på plattformen. Och under januari och februari 2013 har vi haft en pågående diskussion med våra advokater.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.