SHINE - Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem

Diarienummer
Koordinator NODA INTELLIGENT SYSTEM AB - NODA Intelligent Systems AB
Bidrag från Vinnova 2 169 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Målet var att skapa ett system som sammankopplar smarta hem med funktioner för systemoptimering i energisystemet, samt att identifiera marknadskanaler för systemet. För att uppnå detta har såväl teoretisk som praktiskt arbete genomförts, som har lett fram till såväl referatgranskad vetenskapliga publikationer samt ett prototypsystem för praktiska experiment. Dessa experiment har verifierat förmågan att skapa jämnare inomhusklimat samtidigt som fastighetens förmåga till laststyrning ökar. Kommersiella fastigheter och energibolag antas vara primära användare.

Resultat och förväntade effekter

Det teoretiska arbetet har medfört ökad förståelse för algoritmer relaterade till distribuering av termiska last inom en fastighet, och har lett fram till vetenskapliga publikationer i ämnet. Experiment påvisar att förbättrat inomhusklimat samt ökad förmågan till balansering av effektuttag utgör de primära fördelarna. Balansering av effektuttag medför en ökad termiska flexibilitet och experiment indikerar att denna förmåga ökas med runt 2025 %. Projektet har medfört en ökad förståelse för de praktiska utmaningar det innebär att operativt driftsätta den här typen av teknik.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samverkan mellan Malmö Högskola (MAH), NODA Intelligent Systems och Karlshamn Energi, samt lokala fastighetsägare. Generellt har MAH ansvarat för det teoretiska arbetet, och NODA för den praktiska implementeringen. Karlshamn Energi har bidragit med domänkunskap och kunddialog. De praktiska experimenten har utförts i en flerbostadsfastighet som i sin tur ingår i ett smart fjärrvärmenät med aktiv laststyrning som drivs av Karlshamn Energi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02530

Statistik för sidan