SHINE - Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem

Diarienummer 2015-02530
Koordinator NODA INTELLIGENT SYSTEM AB - NODA Intelligent Systems AB
Bidrag från Vinnova 2 169 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med SHINE är att skapa ett system som kopplar samman energieffektiva smarta hem med funktioner för systemoptimering i distribuerade energisystem. Europas energisystem står inför fundamentala förändringar i samband med övergången från centraliserad fossilbaserad produktion till mer distribuerade och hållbara energikällor. För att optimera det operativa beteendet krävs att styrsystemen i allt ökande grad har en förmåga att samverka över hela kedjan där produktion, distribution och konsumtion knyts allt närmare ihop ur ett informationstekniskt perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att uppnå resultat och konkret användarnytta fördelade på tre nivåer:

  • Boendenivå - ett verktyg för förbättrad komfort och ökad valfrihet genom introduktion av smarta klimatzoner som boende kan interagera med
  • Byggnadsnivå - optimerad värmeanvändning i fastigheten i förhållande till klimatzonerna som sänker de operativa driftskostnaderna och förbättrar fastighetens driftnetto
  • Nätnivå - operativ laststyrning i byggnadsbestånd som hjälper till att kapa dyr och miljöovänliga spetslast, balanserar effektprofilen samt optimerar kraftvärme

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet kommer framför allt att genomföras av NODA och Malmö högskola (MAH). MAH kommer att fokusera på utveckling av algoritmer och systemarkitektur. NODA har projektledning, systemutveckling samt driftsättning och underhåll av det operativa systemet som fokus. Karlshamn Energi medverkar för att säkerställa en marknadsrelevans och förankring hos slutanvändarna. Den övergripande projektplaneringen omfattar algoritmutveckling, systemutveckling, prototyphantering, systemutvärdering samt marknadsanalys.