Shareweather fortsättning

Diarienummer 2012-00898
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Webbtjänsten Shareweather, som även finns som mobilapp för Android (Shareweather) och iPhone (SkyWeather)