Shareweather fortsättning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Externa länkar