SEVS Phase 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 7 451 400 kronor
Projektets löptid januari 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med SEVS2 projektet är att stärka den svenska fordonsindustrins förmåga att analysera och hantera komplexa samhälleliga och tekniska utmaningar i samband med övergången till en hållbar mobilitet och transportsystem 2030 +.

Resultat och förväntade effekter

SEVS-projektet har stärkt förmågan för strategisk analys av komplexa system i transportsystemet, genom att skapa en drivkraftmodells, fyra scenarior och genererat generella insikter och konkreta resultat om de mekanismer som formar framtidens transportsystem.

Upplägg och genomförande

SEVS2 projektet har genom ett organisationsöverskridande samarbete utvecklat en strategisk analysmodell som beskriver de viktigaste drivkrafterna och hur de påverkar framtida vägtransporter. Drivkraftsmodellen och s k use cases har, tillsammans med de scenarier som utvecklats i SEVS1, använts för att analysera vägtransportsystemet i framtida städer där elektromobilitet är en viktig lösning för persontransporter och godstransporter. Projektet har analyserat konsekvenserna av elektromobilitet och vad som krävs för en effektiv omvandling av dagens transportsystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.