SESAR Innovation Days - konferens på KTH 2013

Diarienummer 2013-03321
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2013
Status Avslutat

Externa länkar

foto från konferensen officiellweb page SESAR Joint Undertaking konferensens web page