Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Diarienummer 2014-05151
Koordinator Alkit Communications AB - ALKIT COMMUNICATIONS AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion hösten 2014

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att visa hur tillgängligheten för kritiska industriella produktionssystem kan förbättras baserat på monitorering av driftsdata, kopplat till simulering och validering i en molnbaserade tjänstearkitektur. Detta har uppnåtts genom utveckling av ett prototypsystem (demonstrator), som testats för en pilotapplikation avseende hydraulsystem inom gruvindustrin. Ett ytterligare mål har varit att undersöka hur den data som samlas in kan återanvändas för kunskapsdriven produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektets främsta resultat är ett prototypsystem som visar hur tillgängligheten av ett hydraulssystem i en tillämpning inom gruvindustrin kan förbättras genom monitorering och analys av driftsdata. Nya modeller för tillgänglighetssimulering har utvecklats för prediktivt och preventivt underhåll. Projektet has dessutom skapat resultat i form av vetenskapliga publikationer och medverkan vid internationella konferenser. Effekter av projektet inkluderar förbättrad tillgänglighet av industriella system och nya affärsmodeller baserade på risk och vinstdelning.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en detaljerad analys av det industriella användningsfallet, följt av en behovs- och kravanalys. Därefter vidtog två utvecklingsarbetspaket avseende (i) molnbaserade telematik- och analystjänster, och (ii) modellering och simulering av tillgänglighet. Ett prototypsystem implementerades i två utvecklingsiterationer och testades med riktiga driftsdata från pilotapplikationen. Vetenskaplig publicering och industriell resultatspridning har bedrivits parallellt med utvecklingsarbetet.

Externa länkar

SAPPA home page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.