Sensorsystem för avståndsmätning

Diarienummer 2013-04506
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Vi har en ide om hur ett system för mottagen effekt i system för optisk avståndsmätning kan ökas 10-100 gånger. Vi vill underbygga antal grundläggande hypoteser: 1. att systemet kan byggas till en låg kostnad genom att basera produkten på befintliga produkter för telekom. 2. att tekniken kan möte de krav på kostnad och prestanda som systemtillverkare har. Vi vill verifiera denna hypotes genom fortsatt diskussion med företagen. 3. att uppfinningen kan användas för att bygga en modul eller ett subsystem som utvecklas och levereras av en underleverantör.

Förväntade effekter och resultat

Sammantaget kommer verifieringsprojektet resultera i en strategi för konceptets kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter Projektet är indelat i tre aktiviteter som löper parallellt i den första etappen. Affärsutveckling och kommersiella verifieringen finns i A1 resp A2. Den tekniska verifieringen sker i A3. Etappmål/leverabler: Aktivitet 1: Rapport med: Inventering av systemtillverkare som kan ha intresse av vår teknik. Krav på vår teknik baserad på diskussioner ett antal systemtillverkare Aktivitet 2: Rapport med: Preliminär bedömning av marknadens storlek och tillväxt. Aktivitet 3: Prototyp Prototyp som i labbet demonstrerar systemets funktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.