Sensorsystem för avståndsmätning

Diarienummer 2013-04506
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Affärsutveckling kopplad till RISE Acreos uppfinning om effektmultiplicering med hjälp av våglängsmultiplexning i system för optisk avståndsmätning. Projektet har interagerat med potentiella kunder, utvecklat labbaserade experiment som indikerar uppfinningens potential och demonstrerat dessa för intressenter vid ett flertal tillfällen. Baserat på detta har projektet konkluderat att nästa steg för fortsatt affärsutveckling bör innebära utveckling av en mer funktionell prototyp. Projektet har däremot inte nått målet att göra affärer baserat på uppfinningen.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är lärdomen att en funktionell prototyp förmodligen är nödvändig för fortsatt affärsutveckling av uppfinningen. Ett annat resultat, som kan vara viktigt, är att alla (!) intressenter har bekräftat att ideen är unik, det finns inga konkurrerande tekniker, och att den potentiellt är användbar i system för avståndsmätning. Det är i nuläget för tidigt att säga om RISE Acreo kan gå vidare och investera i utveckling av en prototyp, det är inte bara en fråga om investeringar utan också beroende av att kunna samla ett effektivt team.

Upplägg och genomförande

Projektet hade två huvuddelar, 1). Utveckling av demonstrationer av uppfinningens potential, 2) Kontakter med potentiella intressenter och att låta feedback styra fortsatt utveckling. Båda dessa delar var bra och nödvändiga. Projektets bemanning var bra på så vis att en teknisk expert ansvarade för 1) och att en affärsutvecklare ansvarade för 2). Analys: ideen/uppfinningen är bra, har fortsatt bra potential men för att komma vidare krävs det större insatser. Riskkapital för prototyputveckling plus ett team som är beredda att släppa allt annat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.