Seende robot i standardförpackning för enklare användning samt ökad flexibilitet

Diarienummer 2014-00311
Koordinator Svensk Industriautomation AB
Bidrag från Vinnova 797 230 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte med detta projekt är att även i framtiden vara den ledande leverantören av standardlösningar för maskinbetjäning av verktygsmaskiner med robotar. Målsättningen för detta projekt är att genom innovativ utveckling minska vår tid för ingenjörer och tekniker i kundprojekt med minst 30% samt erbjuda automationslösningar som är unikt flexibla och enkla att använda. # Vi har nått målen med undantag för minskningen av tid som läggs i projekten, det behövs mera för att nå det högt uppsatta målet.

Resultat och förväntade effekter

Vi skall i projektet uppnå nya nivåer inom följande område: 1. standardisering 2. enklare användning 3. ökad flexibilitet Projektet kommer att leda till öka den möjliga marknaden för användning av robotar för maskinbetjäning. Vi skapar nya förutsättningar för tillväxt i tillverkningsindustrin i högkostnadsländer. # Texascellen visar att vi laserat en ny lösning som ökar marknaden för robotanvändning vilket kommer att skapa tillväxt hos oss så väl som hos våra kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras vid vårt huvudkontor i Jönköping och med ett nära samarbete med vårt team i Texas, USA. Vi är väl utrustade med egna forsknings och utvecklingsresurser och kommer att genomföra merparten av arbetet internt. Slutligen kommer projektet att uppvisa en robotcell med massa ny teknik och funktionalitet som skapar tillväxt. # Utförandet har varit okey, med bättre styrning skulle vi kunnat minskat vissa kostnader. Vi har tagit in extern specialist för att hinna med valda delar och det har fungerat mycket bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.