SEED E!6988

Diarienummer
Koordinator gridCore AB
Bidrag från Vinnova 3 368 112 kronor
Projektets löptid mars 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00194

Statistik för sidan