Schackmemo

Diarienummer 2014-03547
Koordinator UTSIKTSTORNET AB
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet är att eleverna som använder sig av träningsprogrammet ska förbättra sin arbetsminneskapacitet, får vi svar på i slutet av december, början av januari. Den pedagogiska idén är att pedagogerna kan använda Schackmemo på enskilda elever som behöver extra arbetsminnesträning och på hela klassen/skolan som ett hjälpmedel för att förbättra samtliga elevers förmåga. Med spelet som drivkraft har Schackmemo potentialen att utveckla barns arbetsminne, öka självförtroendet och inte minst förbättra deras sociala relation och status i skolan.

Resultat och förväntade effekter

Då koncentrationsförmåga och arbetsminnesförmåga till stora delar är samma sak är en förbättrad arbetsminnesförmåga särskilt välkommen hos grupper av elever som har ADHD och liknande diagnoser. Den stora utmaningen är hur vi får eleverna som deltar i arbetsminnesträning att fullfölja träningen, under fem veckors tid få eleven att genomföra träningen. För att öka intresset och göra Schackmemo mer attraktiv lär sig eleven att spela schack. Något som anses intellektuellt och smart, alla kan spela schack utan några exkluderande faktorer som exempel fysik eller kultur.

Upplägg och genomförande

Nu i efterhand är vi nöjda med uppläget, speciellt samarbetet och arbetet med spel-utvecklingsföetaget Hello There. 6: e-klassare från Balingsnässkolan skulle genomföra träningen i studien. Men efter första testen av Schackmemo märkte vi att spelet var bättre anpassat för yngre barn. Därför inkluderade vi Tyresö Montessoriskola åks 1-3. Vi ville även att vår målgrupp, barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle finnas representerade i studien, därför inkluderades även resursskolan Kunskapsskolan Hägerstensåsen åks 6-9.

Externa länkar

Arbetsminnesträning och schackträning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.