Scanias produktionssystem, kundanpassad produktion och nya forskningsfrågor

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att fokusera innovationsförmågan hos Scanias produktionssystem och hur systemet möjliggör en kundanpassad produktion av lastbilar, samt att diskutera svårigheter och möjligheter för Scanias produktionssysten och andra ´svenska´ produktionsmodeller i en förändrad ekonomisk situation. Målet med projektet är att mot denna bakgrund formulera nya forskningsfrågor som kan bidra till en ökad kunskap om japanska produktionssystem och Lean produktion i Sverige och utomlands.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsfrågorna som utarbetas inom projektet kan identifiera de faktorer som utmärker produktionssystem som är långsiktigt hållbara när det gäller konkurrenskraft och de anställdas intressen, och från samhällets perspektiv. En annan forskningsfråga kan ge kunskap om vad som händer med dessa system när företagen och deras ägandeförhållanden blir alltmer internationaliserade.

Upplägg och genomförande

Ett abstract till ett paper har skrivits och bifogats projektansökan. Kompletterande materialinsamling på Scania, bl a ett tiotal intervjuer, har genomförts på Scania. Forskarnätverket om Lean produktion och japanska produktionssystem har träffats och ett bokseminarium om en bok om detta ämne har genomförts. Ett paper har skrivits och sänds nu in till VINNOVA. Detta paper kommer att presenteras på konferensen i februari, där författaren även kommer att delta i en paneldebatt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.