SCALARE Dissemination

Diarienummer 2016-03873
Koordinator SIGRUN SOFTWARE INNOVATION AND ENGINEERING INSTITUTE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2017
Status Avslutat