Samus - Genusmedveten spelutveckling

Diarienummer 2013-05367
Koordinator SPELPLAN-ASGD AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den initiala idén var att skapa processer för genusmedveten spelutveckling. Men ett resultat av projektets inledande undersökningar var insikten att det krävdes en annan typ av satsning innan det var relevant med sådana processer. Målet med projektet blev istället att skapa en samlad kraft för ökad mångfald i hela dataspelssektorn, dvs. i såväl spelen som bland dem som spelar och utvecklar spelen. Projektet utvecklade därför en plattform för detta, Diversi, och implementerade den med stor framgång.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen Diversi möjliggör det för aktörer från dataspelsföretag, dataspelsutbildningar och dataspelscommunities att inspirera, hjälpa och driva på varandras mångfaldsarbete. Diversi tillhandahåller kanaler och forum för aktörerna i dataspelssektorn att utbyta kunskaper och idéer; stödjer och skapar samarbeten mellan aktörerna; och hjälper aktörerna att belöna varandras initiativ. Genom Diversi har också dataspelssektorn fått en gemensam röst för mångfald och mot sexism, rasism och andra förtryckande krafter.

Upplägg och genomförande

Projektet har skapat plattformen Diversi utifrån en analys av förutsättningar, hinder och möjligheter för mångfald i dataspelssektorn. Analysen bygger på såväl tidigare studier och erfarenheter som observationer och intervjuer. Plattformen har utformats, implementerats och vidareutvecklats genom en successivt utbyggd samverkan med aktörer från hela dataspelssektorn (dataspelsföretag, dataspelsutbildningar och dataspelscommunities), där allt fler aktörer har inkluderats steg för steg.

Externa länkar

http://diversi.nu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.