Samordnad jord- och bergmaterialförsörjning

Diarienummer 2015-03319
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla tjänster baserade på ett prognosverktyg för jord- och bergmaterialhantering. Detta har gjorts genom framtagandet av en affärsplan där viktiga kundgrupper och deras behov identifierats och affärserbjudanden kopplade till respektive grupp tagits fram och genom kontakter med representanter för kundgrupperna för att testa erbjudandena. Genom arbetet med affärserbjudandena har vi startat två nya projekt för jord- och bergmaterialprognoser i två olika regioner tillsammans med kunder.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har ett flertal kommuner, samt nyckelpersoner på flera statliga verk blivit uppmärksammade på fördelarna med samordnad hantering av jord- och bergmaterial. Detta förväntas leda till åtgärder för att korta jord- och bergtransporter, införsel av ny teknik för att minska störningar från bebyggelsenära jord- och bergmaterialhantering, samt åtgärder på översiktsplaneringsstadiet för att underlätta samordning. Detta i sin tur ger minskad påverkan på klimat genom minskade transporter och minskar kostnader i byggprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet definierade aktörer som påverkar jord- och bergmaterialhanteringen i en region, och deras intressen. Utifrån den analysen togs affärserbjudanden fram, men också strategier för informationsutbyte med myndigheter och strategiskt viktiga aktörer. Projektet arbetade sen med att kontakta och informera representanter för de olika aktörsgrupperna om syftet och fördelarna med samordnad jord- och bergmaterialhantering, och med att erbjuda arbeten baserade på prognosverktyget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.