Samhällspåverkan av luftburna partiklar från sjöfartsemissioner

Diarienummer 2015-06472
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 42 674 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En mätstandard utvecklas för emissionsfaktorer av partiklar, som används av statliga myndigheter för att beräkna fartygstrafikens hälsopåverkan. Mätningarna ska även syfta till att hitta spårämnen för partiklar, med vilka det går att räkna ut hur mycket skeppen bidrar till luftförororeningshalterna i denna studie samt för andra forskare och användare. Slutligen är det meningen att det marina kompetenscentrumet Lighthouse ska utökas att även inkludera en större del forskning med partiklar i åtanke. Projektet ska bereda plats för en större ansökan för att arbeta med dessa frågor.

Resultat och förväntade effekter

Ett ökat samarbete mellan Lunds universitet och Tekniska högskolan i Milano med Lighthouse håller på att utvecklas och med andra företag inom skeppsnäringen. Samarbetet mellan Lunds och Milano håller även på att utvecklas till en varaktigare relation med hjälp av nya projekt. Till exempel, så har ett projektbidrag erhållits från Crafoord för postdoktortjänst.

Upplägg och genomförande

I projektet genomfördes ett flertal resor för att knyta företag till pågående mätningar i Falsterbo med reklam för stationen, videoklipp, visning av verksamheten, och en presentation för olika företag om vad Lunds universitet och Milano arbetar med. Det har resulterat i ett nära förhållande till flera olika företag och planer för projekt i framtiden, tex inom ramen för Hercules-C EU-projekt om skeppsemissioner tillsammans med MAN Köpenhamn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.