Samarbete med Columbia University för att säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning

Diarienummer 2015-07002
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Urban Water Management
Bidrag från Vinnova 17 360 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en god relation med Columbia University i syfte att främja planerna för en tvåårig forskningsvistelse samt förbereda en fullständig VINNMER-ansökan. Under projektledarens besök på Columbia University i januari hölls flera framgångsrika möten varvid goda relationer skapades och processen för att etablera projektledaren på Columbia Water Center framskred. En fullständig VINNMER-ansökan skickades in den 14 mars 2016.

Resultat och förväntade effekter

Det finns en enorm exportpotential för den svenska vattensektorn. Genom att vara en del av internationellt framstående vattenforskning, kommer projektledaren att förbättra SPs erbjudande till den till den svenska vattensektorn och därmed öka konkurrenskraften hos både SP och svenska företag på den internationella marknaden. Under projektledarens besök på Columbia University identifierades flera framtida samarbetsprojekt och forskningsidéer.

Upplägg och genomförande

Projektledaren reste till New York mellan den 19:e och 24:e januari 2016 för att möta professor Upmanu Lall och Dr Maura Allaire från Columbia University. Flera möten hölls för att diskutera framtida samarbetsområden och förbereda en fullständig VINNMER-ansökan. Möten hölls också med HR-avdelningen och The International Students and Scholars Office vid Columbia University för att förbereda forskningsvistelsen. Besöket föll väl ut och det lade grunden för ett långsiktigt samarbete mellan SP och Columbia University.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.