Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete akademi-industri för innovativ och translationell medicin inom diabetes och kardiometabola sjukdomar.

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 3 819 143 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt bedrevs som akademi-industrisamarbeten för läkemedelsutveckling inom diabetes och hjärtkärlsjukdom. Syftet och målet med projekt var att tillsammans med industrin undersöka nya, potentiella behandlingsalternativ inom detta område vilket genomfördes. En viktig del i projektet var att utveckla sökandes kunskap, kontakter och färdigheter inom läkemedelsutveckling, samt att stärka innovationskraft och industrisamarbete vid Lunds universitet. Målet var också att utveckla sökandes ledarförmåga.

Resultat och förväntade effekter

Anslaget har varit avgörande för forskarens möjlighet att vidareutvecklas inom innovativ läkemedelsutveckling. Förutom den personlig kompetensutvecklingen hos sökande så har anslaget resulterat i flera positiva effekter inkluderande spridning av kunskap om läkemedelsutveckling (till exempel via doktorandseminarium) och ökade industrisamarbete vilket inkluderar bidrag till etablering av ett Industry Research Center inom diabetes (www.ludc.lu.se/about-us/ludc-irc) med Pfizer som partner.

Upplägg och genomförande

Anslagsmottagaren gjorde flera längre vistelser vid Pfizer, Cambridge, MA, USA, och en längre vistelse vid Zealand Pharma i Danmark, och hade därtill flera virtuella möten för planering och uppföljning. Återkommande vistelser visade sig vara lämpligt för att initiera nya kontakter och utveckla nya projektidéer. Därtill så genomfördes flera utbildningsaktiviteter, dels vid Lunds universitet (ledarskap) dels vid företagen (biosäkerhet, immateriella värden, handhavande av känslig/konfidentiell information).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01549

Statistik för sidan