Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Salus mea - Mitt eget väl

Diarienummer
Koordinator VEPROX AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04286

Statistik för sidan