Salus mea - Mitt eget väl

Diarienummer 2017-04286
Koordinator VEPROX AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017