Säker och robust plattform för automatiserade fordon och maskiner

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6008, M1
Bidrag från Vinnova 11 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

SARPA projektet var ett gemensamt projekt mellan GTT (Global Trucks Technology) / ATnR (Advanced Technology & Research), MdH (Mälardalens Högskola), Chalmers Tekniska Högskola, C-PAC och Volvo Construction Equipment. SARPA finansierades av Vinnova finansiären och höjdes under september 2013. Det är i linje med det övergripande initiativ maskinintelligens och HMI och med målet mot noll olyckor med Volvo fordon och maskiner som är en viktig metod inom strategin teknik planering .

Resultat och förväntade effekter

SARPA Projektet byggde en autonom ramstyrd dumper A25F Tier2 som demonstrator. Ett viktigt mål är att utreda en elektronisk arkitektur och tillhandahålla och föreslå en plattform för självständiga maskiner. Detta bör också beakta andra entreprenadmaskiner. Man skall också utreda om arkitekturen kommer att möta och uppfylla alla säkerhetsstandarder som anges av förordningen maskindirektivet. Projektet har uppnått en genomgripande förståelse och kunskap av autonoma funktioner, funktionell arkitektur och deras relation. Detta har sedan demonstrerats detta i demonstratorn.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit drivande när det gäller att bygga kunskap om detta ämne på olika nivåer. Följande slutsatser är relaterade till den utvecklade funktionaliteten; Innan man tar sig an uppgiften att utveckla den autonoma funktionen måste de grundläggande maskinstyrningsalgoritmerna (dvs styrkontroll och varvtalsreglering ) vara på plats. Man måste ha en god förståelse vilken prestanda lågnivå funktionerna måste ge för att stödja autonom drift. Systemen och kunskapen som har byggts runt demonstratorn har överförts direkt till andra projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.