Säker automatisering av fordon och maskiner

Diarienummer 2013-05549
Koordinator Volvo Technology AB - BF40620
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom utveckling av automatiserade funktioner för fordon. Automatisering har även potential att minska bränsleförbrukningen samt öka produktivitet och komfort. I detta planeringsprojekt var målet att färdigställa en fullständig VINNMER Marie Curie Industry Outgoing ansökan inom området. Ansökan skickades in i mars 2014.

Resultat och förväntade effekter

En ansökan för ett Marie Curie Industry Outgoing projekt färdigställdes inom planeringsprojektet och skickades in till Vinnova i mars 2014. Målet är att denna ansökan ska leda till ett fullskaligt projekt inom området automatisering av fordon för ökad säkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektledaren besökte tre ledande universitet i USA. Under denna resa träffade projektledaren flera möjliga samarbetspartner. PATH laboratoriet identifierades som den lämpligaste partnern och tillsammans utarbetades en ansökan för ett fullskaligt projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.