SafeWood

Diarienummer 2012-03112
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett EU-projekt med deltagande från många länder bedöms vara det mest effektiva sättet för att utveckla och få acceptans för system för funktionsbaserad dimensionering som kan användas som bas för brandskyddskrav i nationella byggnormer och försäkringsvillkor och därmed underlätta för ökat träbyggande i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Målet är att påverka lagstiftningen i Europa, särskilt länder utanför Norden, där brandfrågor fortfarande är ett stort hinder för ökad träanvändning.

Upplägg och genomförande

Arbetet inleddes med ett möte med det europeiska nätverket FSUW, som arrangerades av SP Trä i Stockholm, då deltagande och innehåll diskuterades och beslutades. SP Trä fick ansvar för konsortiebyggande och utformning av ansökans tekniska och vetenskapliga delar. Bl a skulle metoder och förväntade effekter förtydligas och vidareutvecklas. EU-supportkontoret har bidragit genom att ta fram riktlinjer för hur Impact behöver förstärkas, utformning av ekonomiberäkningar, som är särskilt omfattande i ansökningar inom Capacities.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.