Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Röntgen fotoelektronmikroskopi för studier av homogenisering i duplexa rostfria stål

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med detta projekt är att öka deltagande företags (Outokumpu Stainless AB and AB Sandvik Materials Technology) expertis inom den nya Spectroscopic Photoelectron microscopy-tekniken. Data från LSI-mätningarna kommer att användas för att i) få ny insikt om sigmafas utfällningsdynamiken och ii) att studera och optimera homogeniseringsprocessen i duplex rostfritt stål.

Förväntade effekter och resultat

Det framgångsrika genomförandet av experimenten kommer att öppna upp en ny horisont för användningen av Spectroscopic Photoelectron-teknik för in-situ-studier av industriella processer och för industriell forskning och utveckling av rostfritt stål. Vidare kommer ett aktivt deltagande från partnerföretagen att säkerställa att tekniken kommer att förstås av industripartnerna och kommer att användas senare för deras interna forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att använda låg-energi fotoelektron mikroskop (SPLEEM) vid MAX IV (strålröret MAXPEEM) in-situ för att kartlägga fördelningen av legeringselement i duplex-rostfritt stål under olika stadier, framförallt bildningen och upplösningen av sigma-fas. Möjligen till att göra mer avancerad analys såsom analys av kemiska skift och koncentrationsfluktuationer i bulk och i fasgräser kommer också göras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 maj 2021

Diarienummer 2019-05278

Statistik för sidan