Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust infrastruktur Anpassa underhåll av järnvägen till klimatförändringar (CliMaint)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift och Underhållsteknik
Bidrag från Vinnova 3 865 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - februari 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för en klimatneutral framtid

Syfte och mål

Syftet med CliMaint är att säkerställa en robust och driftsäker järnvägsinfrastruktur genom att anpassa underhållet mot klimatförändringarna. Målet är att utveckla ett underhållsprogram där RAMS-metodik, nedbrytningsmodeller för infrastruktur och satellit och meteorologiska data integreras. Bättre anpassat underhåll kommer att minska kostnader och investeringar för järnvägen.

Förväntade effekter och resultat

-Bättre förståelse för mekanismer och orsakssamband mellan klimatparametrar och tillståndet på infrastrukturen, -Modeller för att integrera meteorologiska data u underhållsprocessen för järnvägen Implementering , - planering av nya underhållslösningar för transportinfrastruktur för att förbättra driftsäkerheten och kostnadseffektiviteten för framtida investeringar. -Metodiken som implementerats i CliMaint kan ha betydande effekter på en 5-10% minskning av trafikstörningar och underhållskostnader.

Planerat upplägg och genomförande

CliMaint startade 1 november 2019. Den 5 november 10:30-12:00 hade projektet uppstartsmöte på Luleå tekniska universitet, där alla partners deltog. En webbsida för CliMaint-projektet är under konstruktion på Luleå tekniska universitet och den förväntas vara uppe från den 18 november. Enligt projektplanen har arbetet i WP2 påbörjats med följande uppgifter: T2.1: SoA av klimatpåverkan på infrastruktur och felanalyser (M1-M3). T2.2: Val av fallstudier (M3-M4) T2.5: Frågeformulär och intervjuundersökning (M1 - M18)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2022

Diarienummer 2019-03181

Statistik för sidan