Roadmap Sweden

Diarienummer
Koordinator V2 PLUG-IN HYBRID VEHICLE PARTNERSHIP HANDELSBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Roadmap Sweden syftade till att utveckla en fardplan for storskalig introduktion av el- och hybridfordon till ar 2030 och mobilisera det svenska naringslivet kring den. Färdplanen omfattar en analys av de investeringar, aktiviteter och stimulansatgarder som kan kravas for Sverige ska bli en ledande nation inom elfordon till år 2030 - med internationellt konkurrenskraftig industri och avancerad användning.

Resultat och förväntade effekter

Färdplanen är en brett förankrad sammanfattning av de möjligheter och utmaningar som elfordon innebär för Sverige. I arbetet har det också skett en mobilisering kring elfordon. Förutsättningarna är därmed också goda för att vidare kommunicera färdplanen till allmänheten och till beslutsfattare.

Upplägg och genomförande

Processen med att ta fram färdplanen har engagerat över 80 organisationer - företag, kommuner, intresseorganisationer och forskningsinstitut - och mer än 200 personer med stor kunskap och engagemang i ämnet. Det har säkerställt en bredd av perspektiv, en legitimitet för slutsatserna samt en bred förankring av dem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.