Riksorganisation för makersverige

Diarienummer 2015-04269
Koordinator Stockholm Makerspace
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

En nationellt samordnande riksorganisation, Makers of Sweden, är grundad och har en majoritet av Sveriges ideellt drivna Makerspaces som medlemmar. Genom denna organisation så kommer det bli enklare att få stöd, riktlinjer och rätt kontakter för att ta del av erfarenheter för den som vill starta ett nytt Makerspace, och befintliga Makerspaces kommer att dra nytta av bättre samordning och Uttömmande intervjuer har gjorts med ett antal av Sveriges makerspaces och dessa har publicerats som öppna data.

Resultat och förväntade effekter

Det är än så länge för tidigt för att säga vad utfallet blir på sikt, men detta projekt har satt många grundstenar på plats för att på sikt förbättra kommunikationen inom Makersverige, till exempel finns det numera flera gemensamma kommunikationskanaler för svenska Makerspaces som tidigare inte existerade. Att den nya Riksorganisationen är grundad ser vi också som en nyckel till att den upplevda tröskeln vad det gäller att starta ett Makerspace minskas och förhoppningen är att detta kommer leda till en tillväxt i antalet makerspaces i Sverige.

Upplägg och genomförande

Det tog betydligt mycket längre tid än vi förväntat oss att skapa grunderna för en riksorganisation och diskussionerna runt hur en sådan bäst organiseras, vilka som ska vara medlemmar och hur den bäst stödjer makersverige. Vi är väldigt glada för att ha lagt ner denna tid och förväntar oss att vi har lagt grunden för en långlivad organisation.

Externa länkar

Makers of Sweden´s Hemsida Karta över Sveriges Makerspaces Repository för publikation av öppna data över Makerrörelsen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.