Riksarkivet Open data (pilot) - ROND(p)

Diarienummer 2012-01678
Koordinator Riksarkivet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projekt ROND (Riksarkivet OpeN Data) var att publicera ett historiskt dataset som öppen data. Det sekundära syftet var att bygga en applikation för Riksarkivets handläggare att använda för att kunna avlägsna känsliga uppgifter ur register som i övrigt kan vara intressanta att publicera som öppen data. Båda dessa mål blev uppfyllda. Ett öppet historiskt dataset finns nu på Riksarkivets webbplats. Framtida publicering av dataset med känsliga uppgifter som behövs tas bort innan publicering, underlättas nu av att handläggarna nu har ett verktyg som kan hantera det.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projekt ROND blev ett öppet dataset och en handläggarapplikation. Det tekniska arbetet med att publicera nya spännande historiska data har därmed förenklats avsevärt på Riksarkivet. Efter beslut om publicering av data kommer, vid behov, data att kunna köras genom applikationen för att enkelt och rättssäkert ta bort data som det råder sekretess på. Hanteringen av framtida datapubliceringar i öppen form kommer att tekniskt sett hanteras på ett mycket snabbare och effektivare sätt. Detta bör leda till ett större utbud från Riksarkivets sida vad det gäller öppna datset.

Upplägg och genomförande

Det dataset som valdes för öppen data-publicering går under namnet INSARK (Inskrivningsarkivregistret). INSARK innehåller data från den svenska värnpliktsmönstringen och omfattar samtliga mönstringsundersökta mellan åren 1969-1997. Utvecklandet av handläggarapplikationen skedde i samspel med handläggarna som hela tiden fick nya betaversioner att testköra och ge feedback på. Möten hölls kontinuerligt med programmerare och projektdeltagare. Samtidigt gjordes dokumentation och övrig data i ordning inför publiceringen.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Öppet dataset: INSARK

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.