Resurs och energieffektiv värmebehandling av stål

Diarienummer 2014-03055
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 48 298 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Ipsen Inc. (Rockford, US), Ipsen GmbH (Kleve, G) samt delta vid ´ASM 5th International Conference on Thermal Process Modeling and Computer Simulation´ (Orlando, US). Målsättningen var att planera för ett forskningsprojekt inom VINNMER Industry Outgoing på resurs och energieffektiv värmebehandling av stål med Ipsen. En projektansökan har nu skickats in till Vinnova gällande detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet som förväntades var att skicka in en projektansökan till VINNMER Industry Outgoing, vilket har uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet genomfördes i enlighet med projektansökan. Vilket var besök hos båda Ipsens produktionsanläggningar samt en konferens kring värmebehandling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.