Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag USA

Diarienummer
Koordinator POPULUM AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Resan genomfördes i enlighet med ansökan och bestod av 3 huvudsakliga delar (1) SEO-utbildning vid Linkedins huvudkontor, (2) investerarträffar, (3) 1 dags deltagande i Vinnova-sponsrade TINC-programmet (där vi redan hade en 3:e kollega som deltog full-time)

Resultat och förväntade effekter

Sammalagda resultatet var i enlighet med förväntan. SEO-insikter från workshop hos Linkedin under implementering i bolaget, tillsammans med marketing automation/growth-insikter från TINC-programmet (via Vinnova). Ingen mätbar effekt från investerarträffen. Överlag, en mycket bra och värdeskapande resa.

Upplägg och genomförande

Det var mycket värdefullt för bolaget att få möjlighet att skicka 2 kollegor till Silicon Valley och skapa synergier/stärkt anknytning till Vinnova-sponsrade TINC-programmet. Det var även mycket värdefullt att besöka San Francisco Bay Area med syfte att ta del av senaste trenderna inom SEO och marketing automation (via Linkedin). Investerarträffen har ej resulterat i något konkret mätbart utfall - för detta krävs förmodligen en längre period av relationsbyggande än vad som möjliggörs genom resebidragets 3-4 dagar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Diarienummer 2017-05641

Statistik för sidan