Resebidrag USA

Diarienummer 2017-05641
Koordinator POPULUM AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Resan genomfördes i enlighet med ansökan och bestod av 3 huvudsakliga delar (1) SEO-utbildning vid Linkedins huvudkontor, (2) investerarträffar, (3) 1 dags deltagande i Vinnova-sponsrade TINC-programmet (där vi redan hade en 3:e kollega som deltog full-time)

Resultat och förväntade effekter

Sammalagda resultatet var i enlighet med förväntan. SEO-insikter från workshop hos Linkedin under implementering i bolaget, tillsammans med marketing automation/growth-insikter från TINC-programmet (via Vinnova). Ingen mätbar effekt från investerarträffen. Överlag, en mycket bra och värdeskapande resa.

Upplägg och genomförande

Det var mycket värdefullt för bolaget att få möjlighet att skicka 2 kollegor till Silicon Valley och skapa synergier/stärkt anknytning till Vinnova-sponsrade TINC-programmet. Det var även mycket värdefullt att besöka San Francisco Bay Area med syfte att ta del av senaste trenderna inom SEO och marketing automation (via Linkedin). Investerarträffen har ej resulterat i något konkret mätbart utfall - för detta krävs förmodligen en längre period av relationsbyggande än vad som möjliggörs genom resebidragets 3-4 dagar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.