Resebidrag USA

Diarienummer 2017-05641
Koordinator POPULUM AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Resan till San Francisco / Silicon Valley har ett 3-delat syfte som i kombination ska stärka en ansökan till Horisont 2020/SME-instrumentet för ansökningsdeadline 2 maj eller 5 september (bl.a. utifrån feedback från EUSMESupport2020 / EU Support Office om vikten av kommersiell styrka / gångbarhet) 1. MARKNAD - Stärka lösningens kommersiella gångbarhet internationellt med den senaste marknadsföringstekniken 2. TEKNIK/KAPITAL - Knyta till sig relevant kompetens och investerarrelationer inom HR-tech/AI 3. SYNERGIER - Få ökad utväxling på Populums deltagande i TINC 2018

Förväntade effekter och resultat

1. Ökad kunskap om hur man driver och optimerar kundflöden i relevanta kanaler (hos Linkedin) 2. Stärkt nätverk med HR tech-investerare och experter (hos Vault) 3. Ökad hävstång på Populums TINC 2018-deltagande genom att 2 Populum-medarbetare som ej deltar i TINC (Marcus Edlund och Daniel Almquist) får del av introduktionen första dagen och därigenom får bättre förutsättningar att dra förstå TINC-kontexten och förenkla distanssamarbetet mellan Stockholm & San Francisco i arbetet med Horisont 2020-ansökan

Planerat upplägg och genomförande

Agenda: Tor 12 apr - LinkedIns huvudkontor - Kurs i marknadsaccelerering / SEO / search engine optimization - med bland andra Page Ford (Netflix, SEO Strategy and Technical Optimization) och Arun Jay (LinkedIn, Senior Product Manager, SEO & Growth) Fre 13 apr - Vault - Investor pitch / feedback session (Clearstone VC, 40 Exits, Simmons Goodspeed Ventures, Galaxy Ventures, Bay Angels) Mån 16 apr - Nordic innovation House - Deltagande i TINC-introduktionen för Marcus Edlund och Daniel Almquist (endast 1 dag - godkänt av Åse Pettersen Bailey vid Innovation Norway)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.