Resebidrag Sve-Fra oncology

Diarienummer 2012-03964
Koordinator RED GLEAD DISCOVERY AB
Bidrag från Vinnova 5 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013