Resebidrag Storbritannien

Diarienummer 2017-02958
Koordinator GEDEA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 10 958 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Syftet med resan har uppfyllts, då vi träffade tänkbara europeiska samarbetspartners och kommer att initiera samarbete och arbeta vidare med en gemensam Eurostarsansökan, samt att vi presenterade bolaget på en läkemedelskonferens.

Resultat och förväntade effekter

Målet med resan var att träffa möjliga samarbetspartners och bedöma om det finns möjlighet att initiera samarbete och göra en gemensam ansökan om Eurostarsbidrag. Mötena genomfördes enligt plan och samarbete kommer att initieras och vi kommer att arbeta vidare med en Eurostarsansökan. Vidare presenterade bolaget vid en konferens och har identifierat ett antal ytterligare samarbetspartners eller tänkbara licenstagare för bolagets kommande produkt.

Upplägg och genomförande

En resa till Manchester, Storbritannien och möten med europeiska potentiella samarbetspartners och presentation på Chemistry Means Business, i juni 217.

Externa länkar

Bolagets webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.