Resebidrag Israel-samarbetet inom Life Science

Diarienummer 2013-01734
Koordinator Viscogel AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013