Resebidrag för Klustersamverkan

Diarienummer 2013-03979
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål har uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

Utfallet har varit positivt med nya kontakter och samarbeten

Upplägg och genomförande

Planeringen och genomförandet ombesörjdes av Vinnova utan anmärkningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.