Resebidrag Fit for Healths StrategyTraining 11-12 juni 2013_Olink

Diarienummer 2013-02618
Koordinator Olink AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Resebidrag för deltagande i Fit for Healths Strategy Training workshop i Bryssel. Syftet är personlig utveckling för att förbättra förmågan att hantera och identifiera strategiska utmaningar med målet att utveckla framgångsrika företag.

Resultat och förväntade effekter

Bättre förståelse, formuleringsförmåga och att kunna identifiera strategiska utmaningar av betydelse för utvecklingen av företag.

Upplägg och genomförande

Förberedelse och aktivt deltagande i workshopen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.