Resebidrag Finland

Diarienummer 2017-05051
Koordinator PRECISELY AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag