Resebidrag EUREKA

Diarienummer 2016-02188
Koordinator TELESTEPS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017