Resebidrag Eureka, Zurich, Schweiz. 10th Swiss Scandinavian Bio Business Seminar

Diarienummer 2015-06694
Koordinator Alzinova AB
Bidrag från Vinnova 8 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Syftet med deltagandet var att sprida information om Alzinova samt att öka vår egen förståelse om intresset för vår verksamhet. Målet var att träffa minst fem stycken öga mot öga som vi skulle få anledning att följa upp. Vi fick göra en pitch inför hela auditoriet. Dessutom träffade vi 10 st företag öga mot öga, varav en var en mycket intressant aktör som visade tydligt intresse för vår verksamhet. Detta bolag har stort intresse att investera inom Alzheimerterapier. Bland övriga öga mot öga möten gav fem ytterligare sådant intresse att vi fortsätter diskutera med dem.

Resultat och förväntade effekter

Vi är mycket nöjda med resultatet av såväl pitch som de öga mot öga möten som vi genomförde. Vi träffade en mycket intresserad aktör som gav oss introduktion till exakt rätt person i deras verksamhet. Vi har nu etablerat kontakt med denna person, med vars team vi nu planerar nästa steg. Vi kommer också fortsätta diskussionerna med de övriga fem företag som gärna ville samarbeta med oss.

Upplägg och genomförande

Upplägget med ett mindre och mycket mer övergripbart möte med Schweiziska och Skandinaviska aktörer är mycket positivt. Kontakterna blir betydligt lättare att nå eftersom konkurrens om terapiområde och tid är mindre. Nackdelen är att det lilla formatet gör att man inte kan träffa lika många. Sammanfattningsvis ett mycket värdefullt komplement till stora kongresser. För vår del är det en stor fördel att våra unika fördelar blir lättare att kommunicera, vilket vi också märkte av intresset.

Externa länkar

Hemsida för SSBBS 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.