Resebidrag Eureka Tyskland LGF2.0

Diarienummer 2015-04149
Koordinator Endovascular Development AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA