Resebidrag Eureka, Schweiz

Diarienummer 2015-04747
Koordinator SIGMA CONNECTIVITY AB
Bidrag från Vinnova 6 260 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA