Resebidrag Eureka Schweiz

Diarienummer 2015-04318
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Externa länkar

Silex presentation på SWII konferensen