Resebidrag EUREKA och Eurostars, Stille AB

Diarienummer 2014-06109
Koordinator STILLE AB - HK
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med resan är att tillsammans med vår projektpartner diskutera och förhandla fram ett avtal för respektive företags deltagande i det gemensamma Eureka-projektet.

Resultat och förväntade effekter

Att tillsammans med vår tänkta projektpartner kommer fram till en gemensam överenskommelse för ett Eureka-projekt.

Upplägg och genomförande

Att tillsammans med vår tänkta projektpartner kommer fram till en gemensam överenskommelse för ett Eureka-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.