Resebidrag EUREKA och Eurostars, Leocordia AB

Diarienummer 2014-05691
Koordinator LEOCORDIA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Under två veckor i Korea etablerades ett nätverk av 57 olika kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Efter besöket har uppföljande kontakter skett och material/produkter har sänts till Korea på direkt efterfrågan.

Upplägg och genomförande

Goda förutsättningar föreligger för en lång relation med etablerade kontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.