Resebidrag EUREKA och Eurostars, BioLamina AB. LN-521 baserad bioreaktorkultur för stamceller

Diarienummer 2013-05656
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 18 100 kronor
Projektets löptid januari 2014 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013