Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

resebidrag EUREKA innovationsdagar

Diarienummer
Koordinator Cleanchina AB
Bidrag från Vinnova 7 822 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet av resan är att träffa svenska och internationella aktörer på värdekedjorna Smart Energy and Smart Mobility och bidra till min forskning på den svenska E-mobility Value Chain. Målet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Jag träffade några forskare och företagare inom energi och mobilitet. Deras insikter kommer att bidra till min rapport Den svenska E-mobility Value Chain och utformningen av ett bränslecellkluster i Sandviken.

Upplägg och genomförande

Jag planerade att delta i frukostmötet organiserat av Vinnova, Smart Energy-session, Smart Mobility-session, besök utställning av deltagande företag. Allt genomfördes enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02452

Statistik för sidan