Resebidrag etablera konsortium inom vibration

Diarienummer 2012-03038
Koordinator AB Centek vid Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 23 315 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013