Resebidrag Belgien

Diarienummer 2017-03325
Koordinator Kogma AB
Bidrag från Vinnova 8 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Diskussion om gemensamma ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Förbättrade kontakter.

Upplägg och genomförande

Skrivande av ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.