Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Belgien

Diarienummer
Koordinator Kogma AB
Bidrag från Vinnova 8 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Diskussion om gemensamma ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Förbättrade kontakter.

Upplägg och genomförande

Skrivande av ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 december 2017

Diarienummer 2017-03325

Statistik för sidan