Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019, Brasilien, 16:e-20:e september

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AB - RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 22 336 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Nya kontakter i Brasilien etablerades i samband med matchmaking-eventet. Det specifika målet att etablera minst 4 nya kontakter uppfylldes. Arbetet med att uppfylla det andra målet, med minst 2 svensk-brasilianska innovations-ansökningar inom en ettårsperiod är påbörjat, men ännu inte uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Genom deltagandet i innovation weeks i Brasilien så skapade vi nya kontakter, samt identifierade gemensamma innovationsintressen vilket är i linje med våra förväntningar inför eventet. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera några långtidseffekter av deltagandet, men vi har en förhoppning om att skicka in minst 2 ansökningar för gemensamma svensk-brasilianska projekt.

Upplägg och genomförande

Inför eventet arbetade vi på RISE Processum fram projektförslag som dels mailades ut till representanter på den brasilianska sidan och dels publicerades på hemsidan för matchmakingeventet. Inledande diskussioner hölls under hösten och ett flertal möten bokades inför matchmakingeventet. Detta följdes sedan upp under september-oktober.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03519

Statistik för sidan