Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 - Storbrittanien

Diarienummer
Koordinator LONGBOAT AMNIOTICS AB
Bidrag från Vinnova 5 437 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Longboat Amniotics COO Jan Talts deltog i ett möte anordnat av Vinnova och Catapult med presentationer från ämnesexperter inom ATMP. Möjliga framtida samarbeten diskuterades med engelska och svenska bolag. Dessutom gjordes ett studiebesök på en ATMP processutvecklingsanläggning.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av mötet är start av samarbeten med andra bolag/universitetsgrupper.

Upplägg och genomförande

Möten med presentationer från ämnesexperter och nätverkande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 april 2019

Diarienummer 2019-02226

Statistik för sidan